Rozbudowany program treningowy

Stowarzyszenie Lokalny Ośrodek Sportowy "LOS" wspierać będzie konstrukcję rozbudowanego, nowoczesnego programu treningowego dla różnych grup wiekowych. Już w tej chwili gotowy jest zintegrowany, rozbudowany program treningowy siatkówki dla dzieci, młodzieży oraz starszych, grających już profesjonalnie zawodników. Jest on wynikiem ogromnego wysiłku i pracy kadry Trenerów zrzeszonych w "LOS", a u jego podstaw legły wieloletnie doświadczenie trenerskie oraz dobre praktyki trenerskie począwszy od rozwoju najmłodszych zawodników siatkówki, na doświadczonych, rozwiniętych zawodnikach i zawodniczkach skończywszy.

Stowarzyszenie będzie dążyć do organizacji turniejów o szerokiej skali, z uznanymi uczestnikami z całej Polski, starając się ułatwić przybycie, co obecnie jest problemem większości ośrodków treningowych w każdej dyscyplinie. Pomoc, jaką "LOS" chce zaoferować w postaci finansowania sprzętu treningowego i strojów zapewni komfort treningu dla dzieci, młodzieży, a także Trenerów, których praca musi zostać poparta odpowiednią ilością sprzętu sportowego i materiałów dydaktycznych.

W okresie wakacyjnym i zimowo-feryjnym "LOS" planuje samodzielną organizację i wsparcie organizacji ciekawych, zachęcających i intensywnych obozów stacjonarnych i wyjazdowych.

Docelowi beneficjencji programu

 • dzieci i młodzież trenujące w Nowodworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji – zarówno obecne zawodniczki i zawodnicy, oraz młodzi sportowcy - dzieci i młodzież - wybrani w ramach realizacji programu „Oferta sportowa dla Wszystkich”.

Długofalowe korzyści programu

 • prowadzenie szkolenia w oparciu o wytyczne dobrych praktyk trenerskich polskich i zachodnioeuropejskich,
 • tworzenie fundamentów dobrego, szeroko zakrojonego szkolenia,
 • budowa fundamentów dla drużyny Juniorskiej oraz Seniorskiej oraz innych drużyn z innych niż siatkówka dyscyplin,
 • budowa prestiżu miasta Nowy Dwór Mazowiecki, NOSiR i stowarzyszenia "LOS" jako aktywnych podmiotów na mapie szkolenia siatkarzy w Polsce.

Realizowane przez program "Rozbudowany program treningowy" cele statutowe

 • prowadzenie szkolenia sportowego i okołosportowego dla każdej grupy wiekowej,
 • stwarzanie właściwych warunków do uprawiania danej dyscypliny sportowej,
 • wspieranie talentów sportowych,
 • promocja sportu i turystyki aktywnej oraz rywalizacji sportowej wg zasad „fair play”.

Źródła finansowania

 • składki członkowskie i członkowie wspierający,
 • wsparcie biznesu lokalnego i nie tylko,
 • wsparcie organizacyjne władz miasta,
 • wsparcie organizacji związanych z poszczególnymi dyscyplinami sportu.