Władze stowarzyszenia

Zarząd stowarzyszenia Lokalny ośrodek sportowy "LOS"

W skład Zarządu wchodzą:

  • Dominik Stan - Przewodniczący Zarządu,
  • Adam Boliński - Wiceprzewodniczący Zarządu,
  • Katarzyna Lubowiecka-Tulin - Sekretarz, członek Zarządu,
  • Krzysztof Staśkowiak - Skarbnik, członek Zarządu,
  • Bartosz Kujawski - Członek Zarządu.

Komisja Rewizyjna stowarzyszenia Lokalny ośrodek sportowy "LOS"

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

  • Olga Tyburc-Żelazek,
  • Ewa Tetkowska,
  • Marcin Bębenek.