Program stowarzyszenia

Stowarzyszenie Lokalny Ośrodek Sportowy "LOS" realizuje swoje cele statutowe w programach:

  1. Oferta sportowa dla Wszystkich,
  2. Rozbudowany program treningowy,
  3. Rozwój i doskonalenie Kadry trenerskiej,
  4. Konwergencja nauki i sportu.

Realizacja powyższych celów, dać może podwaliny do realizacji kolejnego kroku - budowy lub konstrukcji organizacyjnej Ośrodka Szkolenia Sportowego "LOS".

Naszym nadrzędnym długofalowym celem jest budowa Ośrodka Szkolenia Sportowego "LOS"

Zapraszamy do współpracy Osoby fizyczne oraz Organizacje, Instytucje i Firmy!