Ośrodek sportowy "LOS"

Ośrodek Szkolenia Sportowego (OSS) „LOS” - czyli plan 5-letni

Warunki konieczne do powstania OSS

 • realizacja z sukcesem poprzednio wspomnianych filarów działania stowarzyszenia Lokalny Ośrodek Sportowy "LOS",
 • silne wsparcie organizacyjne władz lokalnych i wojewódzkich,
 • silne wsparcie finansowe – poprzez dotacje, subwencja od władz i sponsorów.

Plan minimum budowy OSS „LOS”

 • organizacja w lokalnych szkołach – podstawowych, gimnazjach, liceum – klas o profilu sportowym, co umożliwi zapewnienie ciągłości szkolenia, wychodząc poza ramy samego treningu w NOSiR,
 • więcej godzin poświęconych na trening, a więc i lepsze wyniki, wzrastanie w sportowej atmosferze i budowanie sportowego charakteru na kolejnych etapach edukacji.

Plan maksimum budowy OSS "LOS"

 • jedna lub dwie 3-sektorowe hale sportowe,
 • jedna lub dwie sale fizjoterapii wyposażone w wysokiej jakości sprzęt pozwalający na wnikliwą analizę obciążeń stawów i mięśni,
 • jedna lub dwie interaktywne sale treningowe dopasowane do wielu dyscyplin,
 • aule na potrzeby konferencji, zjazdów i szkoleń,
 • szkoła podstawowa o profilu sportowym o charakterze publicznym,
 • gimnazjum o profilu sportowym o charakterze publicznym,
 • liceum o profilu sportowym o charakterze publicznym.

Docelowi beneficjenci

 • dzieci, młodzież, juniorzy i dorośli zawodnicy,
 • kadra trenerska,
 • miasto Nowy Dwór Mazowiecki, NOSiR, stowarzyszenie.

Źródła finansowania:

 • dotacje unijne,
 • subwencje władz lokalnych i wojewódzkich,
 • subwencje dużego biznesu w zamian za reklamę wizerunkową dużej skali,
 • własne środki pozyskane w ramach wynajmu komercyjnego dla klubów sportowych sal sportowych i fizjoterapeutycznych.